01.02.2023 - 26.02.2023

Zuzana Schmidt - Verifikácia

Jej maliarsku tvorbu môžeme zaradiť do širokého prúdu lyricko-abstraktnej nefiguratívnej maľby, v ktorej rezonuje i vzdialený odkaz informelu a expresionizmu. Autorkine obrazy vnímame ako reflexiu jej vnútorného pocitového sveta a okrem toho že sama maľuje, využíva umenie i v procese arteterapie.
Obrazy Zuzany Schmidtovej sú veľmi kultivované, farebne žiarivé, ale zároveň i decentné, raz emotívno-poetické, inokedy expresívne a dramatické. Ich tvaroslovie vychádza síce z princípov abstrakcie, no evokuje i prepojenie s predmetným svetom, najmä cez farebné lineárne akcenty, veľké geometrické a archetypálne tvary i drobné fragmenty reality.
Jej komorné maliarske kompozície, realizované zväčša kombinovanou technikou, prípadne akrylom, sú prejavom výrazného koloristického cítenia. Dominantným médiom je farba, s ktorou autorka pracuje ako s živou hmotou, využíva jej prirodzenú splývavosť, alebo tuhú pastóznosť, jemné valéry, alebo drsné štruktúry, v ktorých možno zanechať stopy, vrypy, priznať jemné ťahy štetca, či zdôrazniť drsné akčné gesto. Nie je výnimkou ani využitie písaného textu či iných kaligrafických prvkov, prípadne použitie nemaliarskych materiálov a koláže na umocnenie výrazovosti kompozície.