O nás

 
Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto
funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto.
Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity. Na svoje si tu prídu deti, dospelí i dôchodcovia. Pravidelne organizujeme koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. Našim najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti zo slovenského kultúrneho života a diváci tak majú možnosť zažiť príjemné stretnutie  v neformálnej atmosfére doplnené aj o hudobného hosťa.  Okrem toho sa neustále snažíme inovovať a prinášať nové možnosti a nápady v rámci kultúrneho života našich obyvateľov. Vďaka intenzívnej spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sme aj nepriamo súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, ako je napríklad Kultúrne leto na Kuchajde.
Adresa:
Vajnorská 21
831 03 Bratislava-Nové Mesto

foto2
 

 
Pre aktuálne informácie ohľadom organizácie našich podujatí vždy sledujte našu webovú a facebookovú stránku.
Viac informácií k prijatým opatreniam na: