Podujatia

Denný umelecký tábor
Podujatia pre deti

Denný umelecký tábor

DENNÝ UMELECKÝ TÁBOR JE SPÄŤ!
Aj tento rok pripravilo naše Stredisko kultúry BA Nové Mesto na Vajnorskej 21 pre deti denný umelecký tábor.