Prenájmy

Prenajmite si priestor podľa vášho želania a potrieb

Plánuje vaša firma konferenciu či firemný večierok? Máte záujmovú organizáciu/spolok a potrebujete nájsť vhodné priestory na klubové stretnutie? Prichádzate z umeleckej sféry a hľadáte priestory na skúšky divadelných predstavení, talkshow či stand-up? Alebo ste jednotlivec, ktorý hľadá menší priestor v podobe učebne, kancelárie či multifunkčného priestoru? 


 STREDISKO KULTÚRY VAJNORSKÁ
VEĽKÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA (hlavná sála)

Dispozičné usporiadania na nasledujúcich fotografiách sú ilustračné. Pod fotografiami sa nachádzajú  grafické návrhy s dostupnými ponukanými dispozíciami.

 
veľká sála
Vajnorská dispozície 1
Vajnorská dispozície 2
Vajnorská dispozície 3
Vajnorská dispozície 4
Vajnorská dispozície 5
Vajnorská dispozície 6
Vajnorská dispozície 7
        SK veľká sála na koncerty - státie 2020            
SK veľká sála na divadelné predstavenia 2020          

SK veľká sála - stolové-tanečné a spoločenské pod
SK veľká sála - Výročná schôdza za stolami 2020
sála VSZ - usporiadanie stolov 2020                                               
                                                                   MALÁ ZRKADLOVÁ SÁLA

IMG_4790

SK zrkadlová sála - prednáškové sedenie 50 osôb, 2020
SK zrkadlová sála - prednáškové sedenie 12-24osôb, 2020
SK zrkadlová sála - kurzové sedenie - stôl v strede 2020
                                                                    MALÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

IMG_4793
SK malá sála na prednáškové sedenie stoličkové 2020
SK vmalá sála na prednáškové sedenie 2020
SK vmalá sála na klubové sedenie 2020-2
SK vmalá sála na klubové sedenie 2020

                                                                     JAZYKOVÁ UČEBŇA
                                                                                  3.5x6.5m (23m2) - 13 osôb
PROJEKT BSK 2
                                                                              GALÉRIA

IMG_4795


Celkový prehľad prevádzkových priestorov Strediska kultúry Vajnorská
 
A. Spoločenská sála
1. Viacúčelová sála                                    14,10 x18,00            253,80 m2 
2. Javisko                                                   10,25 x 6,1               62,52 m2
3. Galéria                                                    4,80 x 11,8               56,64 m2
4. Šatňa                                                       6,6 x 4,3                  28,38 m2
5. Vstupná časť vestibul                              5,3 x 2,8                  14,84 m2
6. Vstupná časť schody                              10,3 x 5,3                 54,59 m2
7. Priestor pred sálou – vestibul                  7,00 x 5,3                37,1 m2
8. Bufet, výčap + sedenie                            3,00 x 6,5                19,5 m2
B. Sobášna sieň
1. Malá sála                                                 14,5 x 6,1                 88,45 m2
2. Malá zrkadlová sála                                  6,8 x 4,6                  31,28 m2 
3. Chodba k malej zrkadlovej sále               17,6 x 2,00               35,2 m2
4. Šatňa                                                        3,75 x 6,35               23,81 m2