Kontaktujte nás

Stredisko kultúry
Bratislava  Nové Mesto

Vajnorská 21, Bratislava, 831 03

+421 2 44 37 37 60

info@skvajnorska.sk

@strediskokulturybanm

Bc. Jasmina Nasariková
riaditeľka poverená vedením, dramaturgička, programová manažérka
tel.: +421 911 449 688
e-mail: manager@skvajnorska.sk

Eva Tešlárová

asistentka, archivárka
tel.: +421 2 44 37 37 60
e-mail: info@skvajnorska.sk


akad. arch. Róbert Němeček

vedúci prevádzky
tel.: +421 905 340 538

e-mail: prevadzka@skvajnorska.sk

Martin Blaško

Marketing manažér
tel.: +421 950 863 229
e-mail: marketing@skvajnorska.sk

Mgr. Branislav Oprala PhD.

PR & social media manažér
tel.: +421 915 178 474
e-mail: pr@skvajnorska.sk

Alena Štokingerová

grafička - grafické návrhy
tel.: + 421 2 44 37 25 12
e-mail: reklama@skvajnorska.sk

akad. soch. Magdaléna Burmeková

výtvarníčka, scénografka - výroba transparentov, výroba scény
tel.: +421 2 44 37 25 12
e-mail: propagacia@skvajnorska.sk