04.07.2023 - 27.08.2023

Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov - Hľadanie harmónie

Ateliér neprofesionálnych výtvarníkov - ANV - stojí na pevných základoch, ktoré boli položené v roku 1977 v bratislavskej časti Ba - Nové Mesto
a jeho činnosť trvá nepretržite až doteraz.

Ateliér plynulo pokračuje vo svojej výtvarnej činnosti ako ANV, občianske združenie, ktoré bolo zaregistrované v roku 2013. Na pravidelných stretnutiach, okrem samotnej výtvarnej tvorby, sa "ateliéristi" vzájomne podporujú i tvorivo kritizujú, odovzdávajú si skúsenosti i nové výtvarné techniky - a to všetko v priateľskom duchu.