13.12.2022

Žiť za to stálo!

Foto: Martin Driensky

Spomienkový večer, ktorý bol venovaný herečke a astrologičke Vilme Jamnickej,

spojený s krstom knihy Mariky Eisler Studeničovej - Pondelky s Vilmou.

Pozvanie prijali hostia Milan Kňažko a Marcela Laiferová.
Podujatím sprevádzala moderátorka Alena Heribanová.