Výtvarné techniky

Zážitkové maľovanie s paletou pod vedením akademickej sochárky
Magdalény Burmekovej. Účastníci s využitím rôznych výtvarných techník podľa individuálneho výberu (suchý pastel, akvarel, akryl) rozvinú maliarske zručnosti a uplatnia vlastnú výtvarnú fantáziu.
Kurz pozostáva z 10 stretnutí, so začiatkom 4.10. Cena kurzu je 120 €.

V prípade záujmu o kurzy píšte na e-mail: kurzy@skvajnorska.sk,
alebo na tel. č.: 02 44 37 37 60.