Tanečné podujatia

Predpredaj vstupeniek je každú stredu v čase od 16:00 do 19:00
v Stredisku kultúry BANM, Vajnorská 21.

18.03.2023 - 17:00

ČAJ O PIATEJ


Hrá HS COLOR

Vstupenky dostupné v pokladni
SK BANM