Tanečné podujatia

Predpredaj vstupeniek je každú stredu v čase od 16:00 do 19:00
v Stredisku kultúry BANM, Vajnorská 21.

21.02.2024 - 17:00

LEGENDÁRNE TANČIARNE


Hrá HS Fortuna

Vstupenky dostupné v pokladni
SK BANM