21.10.2023

Stretnutie Klubu Zberateľov Autogramov

Foto: Katarína Kissová

Klub zberateľov autogramov ( KZA ) je združenie, ktoré spája zberateľov autogramov, podpisov či podpísaných artefaktov.

Založenie klubu siaha do roku 1996 kedy prvý predseda Jozef Weisenbacher podal žiadosť na Ministerstvo vnútra o registráciu Slovenského klubu zberateľov autogramov.
viac info na www.skza.sk