13.06.2022

172. Poetický večer s Jurajom Sarvašom

Foto: Martin Driensky

Majster Juraj Sarvaš po celý svoj profesijný život venoval sa popri herectve poézii, literatúre. a výchove mladých hercov. Ako vysokoškolský pedagóg učil svojich študentov úcte k našej histórii, kultúre a našim veľkým dejateľom.

Poézia bola jeho srdcová záležitosť a preto dlhé roky organizoval v Bratislave obľúbené a úspešné "Poetické večery pri sviečkach". Uskutočnilo sa 171 večerov, ktorých sa zúčastnilo veľké množstvo významných účinkujúcich či vďačného publika.

Vzhľadom k veku a zdravotnému stavu sa Juraj Sarvaš rozhodol 13. júna 2022 zorganizovať posledný 172. Poetický večer pri sviečkach a dôstojne zavŕšiť túto úspešnú kapitolu, zároveň sa nezabudnuteľne rozlúčiť so svojimi priaznivcami. Na toto "lúčenie" pozval aj skupinu svojich priateľov, priaznivcov z Radvane a Banskej Bystrice.