05.04.2024 - 30.04.2024

Peter Žanóny - Majsterštrich

Peter Žanóny sa narodil 27. apríla 1962 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo. V roku 1982 opustil rodisko a emigroval do Nemecka, kde sa usadil v meste Bayreuth. Tu začal pracovať ako grafik v rôznych reklamných agentúrach i ako reštaurátor na Bayreuthskej univerzite. V Bayreuthe sa stal členom umeleckej výtvarnej skupiny Art Schmiede a koncom deväťdesiatych rokov začal vystavovať . Po presídlení do Mníchova navštevoval Akadémiu Wildner a orientoval sa na tvorbu s využívaním rozmanitých grafických programov. V roku 2018 sa vrátil na Slovensko a žije vo svojom rodisku v Devíne, kde si vybudoval ateliér. Venuje sa maľbe, kresbovým technikám i sochárskej tvorbe. Je členom Spoločnosti voľných výtvarných umelcov a má za sebou množstvo výstav.