08.12.2022 - 28.01.2023

MR/MM

VMAXIMA RIVA - kresby a MILO MORAVČÍK - keramika.
Symbióza bravúrnej dekoratívnej kresby a remeselne zvládnutej keramickej tvorby.