07.09.2023 - 01.10.2023

Emil Semanco - Súkromný relikviár

Autor vystaví svoje jedinečné a prekvapivé výtvarné koláže na papieri. Jedná sa o málo známy fantazijný až surrealistický výtvarný smer, kde je dovolené prakticky všetko. Zdanlivo náhodné objekty spája do nečakaných súvislostí. Jeho koláže majú silný filozofický podtón.