10.01.2024 - 25.01.2024

Cesta Svetla 2023

 Realizovaná výstava fotografií je z 19. ročníka súťaže Cesta svetla 2023, ktorú realizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Súťaž bola vyhlásená v roku 2023 v 3 kategóriách:1/ Zrakovo postihnutí2/ Fenomén svetla3/ Mladý fotograf do 15 rokov.
Porota odmenila 15 autorov cenami a čestnými uznaniami. Vystavených je 45 diel.