20.03.2024

Súťaž v darčekovom balení

Foto: Martin Blaško


Dňa 20.marca 2024 sa v Bratislave konal 18. ročník Celoštátnej súťaže v darčekovom balení s medzinárodnou účasťou. Témy súťaže boli:

  1. Zhotoviť darčekové balenie "Oslava života"- k životnému jubileu
  2. Zhotoviť darčekové balenie k výročiu školy
  3. Zhotoviť propagáciu na tému "Aj my sme súčasťou Európskej únie"