Prenájmy


VEĽKÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

Bez zariadenia max. 400 osôb

So stoličkovým usporiadaním max. 350 osôb

So stolovým usporiadaním max. 220 osôb


IMG_4786

                                                                              

MALÁ ZRKADLOVÁ SIEŇ

Max. 40 osôb


IMG_4790
 

MALÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

Max. 60 osôb


IMG_4793


UČEBNE

Max. 20 osôb


IMG_4794


GALÉRIA

Max. 40 osôb
 


IMG_4795


 

P r e h ľ a d

prevádzkových priestorov v zariadeniach SK BNM

 

A. Spoločenská sála

1. Viacúčelová sála                                    14,10 x18,00            253,80 m2 

2. Javisko                                                   10,25 x 6,1               62,52 m2

3. Galéria                                                    4,80 x 11,8               56,64 m2

4. Šatňa                                                       6,6 x 4,3                  28,38 m2

5. Vstupná časť vestibul                              5,3 x 2,8                  14,84 m2

6. Vstupná časť schody                              10,3 x 5,3                 54,59 m2

7. Priestor pred sálou – vestibul                  7,00 x 5,3                37,1 m2

8. Bufet, výčap + sedenie                            3,00 x 6,5                19,5 m2

B. Sobášna sieň

1. Malá sála                                                 14,5 x 6,1                 88,45 m2

2. Malá zrkadlová sála                                  6,8 x 4,6                  31,28 m2 

3. Chodba k malej zrkadlovej sále               17,6 x 2,00               35,2 m2

4. Šatňa                                                        3,75 x 6,35               23,81 m2

 

DOM KULTÚRY KRAMÁRE

 

1. Viacúčelová sála so šatňami                     137,67 m2

2. Javisko                                                       20,81 m2

4. Zvuková kabína                                          6,40 m2


KONTAKT

Mgr. Monika Luknárová

zástupkyňa riaditeľky

manažér a dramaturg

 

Mobil: 0904 691 507

e-mail: monika.luknarova@skvajnorska.sk