Prenájmy


VEĽKÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

Bez zariadenia max. 400 osôb

So stoličkovým usporiadaním max. 350 osôb

So stolovým usporiadaním max. 220 osôb


IMG_4786

                                                                              

MALÁ ZRKADLOVÁ SIEŇ

Max. 40 osôb


IMG_4790
 

MALÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

Max. 60 osôb


IMG_4793


UČEBNE

Max. 20 osôb


IMG_4794


GALÉRIA

Max. 40 osôb
 


IMG_4795


 

P r e h ľ a d

prevádzkových priestorov v zariadeniach SK BNM

 

A. Spoločenská sála

1. Viacúčelová sála                                    14,10 x18,00            253,80 m2 

2. Javisko                                                   10,25 x 6,1               62,52 m2

3. Galéria                                                    4,80 x 11,8               56,64 m2

4. Šatňa                                                       6,6 x 4,3                  28,38 m2

5. Vstupná časť vestibul                              5,3 x 2,8                  14,84 m2

6. Vstupná časť schody                              10,3 x 5,3                 54,59 m2

7. Priestor pred sálou – vestibul                  7,00 x 5,3                37,1 m2

8. Bufet, výčap + sedenie                            3,00 x 6,5                19,5 m2

B. Sobášna sieň

1. Malá sála                                                 14,5 x 6,1                 88,45 m2

2. Malá zrkadlová sála                                  6,8 x 4,6                  31,28 m2 

3. Chodba k malej zrkadlovej sále               17,6 x 2,00               35,2 m2

4. Šatňa                                                        3,75 x 6,35               23,81 m2

 

DOM KULTÚRY KRAMÁRE

VEĽKÁ SPOLOČENSKÁ SÁLA

So stoličkovým usporiadaním max. 150 osôb

So stolovým usporiadaním max. 120 osôb
 

DK sála

 
 

1. Viacúčelová sála so šatňami                     137,67 m2

2. Javisko                                                       20,81 m2

4. Zvuková kabína                                          6,40 m2


KONTAKT

Mgr. Monika Luknárová

zástupkyňa riaditeľky

manažér a dramaturg

 

Mobil: 0911 449 688

e-mail: monika.luknarova@skvajnorska.sk