O nás

Stredisko kultúry Bratislava-Nové Mesto funguje už od roku 1957. Je viacúčelovým zariadením, rozpočtovou organizáciou mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Poslaním strediska je vyvíjať všestrannú kultúrnu a osvetovú činnosť v súlade s tradíciami. Stredisko kultúry podporuje rozvoj umeleckej tvorby, napomáha realizovať záujmové kultúrne aktivity. Na svoje si tu prídu deti, dospelí i dôchodcovia. Pravidelne organizujeme koncerty, tanečné večery, divadelné predstavenie, klubové stretnutia a krúžky pre malých aj veľkých. Našim najpopulárnejším podujatím je talkšou Jozefa Banáša Na kus reči, kde sú pravidelne hosťami zaujímavé osobnosti zo slovenského kultúrneho života a diváci tak majú možnosť zažiť príjemné stretnutie  v neformálnej atmosfére doplnené aj o hudobného hosťa.  Okrem toho sa neustále snažíme inovovať a prinášať nové možnosti a nápady v rámci kultúrneho života našich obyvateľov. Vďaka intenzívnej spolupráci s Mestskou časťou Bratislava – Nové Mesto sme aj nepriamo súčasťou mnohých kultúrnych podujatí, ako je napríklad Kultúrne leto na Kuchajde.

Adresa:
Vajnorská 21
831 03 Bratislava-Nové Mesto
 
Stredisko kultúry riadi tiež Dom kultúry Kramáre, ktorý v roku 2002 prešiel rozsiahlou rekonštrukciou. V budove sa nachádza pobočka Knižnice BNM a Klub dôchodcov. Dom kultúry poskytuje mladým rodinám s deťmi veľké možnosti kultúrneho vyžitia. Pre detského diváka tu organizujeme divadelné predstavenia, súťaže, karnevaly, výchovné koncerty či zvykoslovné pásma. Deti i rodičia majú možnosť navštevovať záujmové krúžky jazykové, tanečné, pohybové, hudobné, výtvarné a pod. Starší návštevníci majú v obľube pravidelné a na Slovensku ojedinelé podujatie Poetický večer pri sviečkach, ktorý pripravuje a uvádza vynikajúci herec, recitátor a režisér Juraj Sarvaš.

Adresa:
Stromová 18
831 01 Bratislava-Nové Mesto
 
Pre verejnosť ponúkame:
výmenné stretnutia
divadelné predstavenia
koncerty
tanečné podujatia
výstavy (profesionálni aj amatérski umelci)
interaktívne výchovné koncerty
prednášky a besedy
folklórne podujatia
voľno časové aktivity: kurzy (jazykové, pohybové, hudobné a výtvarné), tvorivé dielne
 

Akuálne informácie ohľadom opatrení k prebiehajúcej pandémii konronavirusu-COVID 19

 

Na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR v súvislosti s opatreniami ohľadom prebiehajúceho ochorenia COVID-19 a v nadväznosti na rekonštrukciu  budovy Strediska kultúry BANM, Vajnorská 21, Bratislava, bude Stredisko kultúry na Vajnorskej, v prípade úspešnej kolaudácie budovy, pre verejnosť opäť otvorené 1. novembra 2020. Výnimku po vzájomnej konzultácii s p. riaditeľkou Máriou Priečinskou, môžu tvoriť niektoré z poskytovaných prenájmov.

Dom kultúry na Kramároch je pre verejnosť otvorený od 1. septembra 2020. Aj touto cestou prosíme všetkých návštevnikov DK Kramáre k striktnému dodržiavaniu nariadených opatrení v súvislosti so šírením ocohrenia COVID-19, ako sú neustále nosenie rúška s prekrytím ako dolných, tak i horných dýchacích ciest po celý čas pobytu v interiéri priestorov strediska kultúry, počas kultúrnych podujatí dodržiavanie systému šachovnicového sedenia, dezinfekcia rúk, či dodržiavanie bezpečného, dvojmetrového odstupu, a to v súlade s nariadením Úradu verejného zravotníctva SR týkajúceho sa organizovania kultúrnych podujatí.

Od pondelka, 14. septembra 2020 je vzhľadom na zhoršenú epidemiologickú situáciu v Bratislavskom kraji povolené organízovanie kultúrnych podujatí vo vntútorných priestoroch maximálne pre 50 účastníkov.


Pre aktuálne informácie ohľadom organizácie našich podujatí vždy sledujte našu webovú a facebookovú stránku.


Viac informácií k prijatým opatreniam na:

https://www.health.gov.sk/Clanok?Hlavna-sprava-COVID-19
 

Výmenné stretnutie zberateľov

 
Nezabudnite, že tradičné Výmenné stretnutie zberateľov, plánované už túto sobotu, 26. septembra od 8:00, sa v DK Kramáre uskutoční! Bude sa samozrejme riadiť platnými epidemiologickými nariadeniami MZ SR a preto všetkých návštevníkov prosíme o úplné prekrytie horných dýchacích ciest počas celého pobytu v interiéri, dezinfekciu rúk pri vstupe do priestorov domu kultúry a udržiavanie bezpečných - dvojmetrových rozostupov.
 

Vždy ste sa túžili naučiť tancovať, no nikdy nebol čas?

 

Práve pre vás - nadšencov tanca, je tu Tanečná škola Gala, ktorá u nás v DK Kramáre otvára 5. októbra kurzy pre dospelých! Viac informácií ohľadom dĺžky a ceny kurzu či dress-codu sa dozviete priamo na webe v linku nižšie:

 

Otvárame novú kultúrnu sezónu

 

Máme september a do pracovného kolobehu sa nevracajú len žiaci a študenti, ale aj my, kultúrni pracovníci. Samozrejme, že sme pracovali aj počas leta, aby ste mohli už od tohto mesiaca opäť navštevovať stredisko kultúry.

Program na najbližšie týždne už máme prichystaný a môžete si ho spoločne so zaujímavými informáciami o stredisku prečítať taktiež v aktuálom čísle Hlasu Nového Mesta.

V DK Kramáre pre vás otvárame kurzy pilatesu, tanečnej školy GALA, hodiny spevu, fotokrúžok Ateliéru fantázie pre deti od 7 do 18 rokov a taktiež klubové podujatia. Pokračovať budú stretnutia Klubu priateľov opery, stretnutia klubu ligy proti rakovine - Venuša či Ateliéru neprofesionálnych výtvarníkov. Tešiť sa môžete aj na tradičný septembrový Poetický večer s Jurajom Sarvašom. Presné informácie ohľadom času a dátumu uverejníme čoskoro.

SK Vajnorská sa chystá na pokračovanie kurzov Sahadža jogy, výuky klavíra a klubové stretnutia Patchworku a Bratislavského včelárskeho spolku. V organizácii akýchkolvek podujatí na Vajnorskej s výnimkou kurzov a menších klubových stretutí nám však ešte stále bráni prebiehajúca rekonštrukcia o priebehu ktorej vás neustále informujeme tu a aj na našej webovej stránke.

Ak by ste mali záujem zapojiť sa do ktoréhokoľvek vyššie spomenutého kurzu či klubového stretnutia, neváhajte nás kontaktovať facebookovou správou, mailovo či telefonicky. Upravené a aktuálne kontakty máme na stránke:

http://www.skvajnorska.sk/kontakty/

Tešíme sa na stretnutie s vami počas nadchádzajúcej novej sezóny!
 

Sledujte nás aj na Instagrame

 

Nemáme len web: http://www.skvajnorska.sk/

Facebook: https://www.facebook.com/strediskokulturybanm/

A Youtube kanál: https://www.youtube.com/channel/UCi00p97lVT0L1-EqO_7TYsQ…

Ale aj účet na Instagrame: https://www.instagram.com/vajnorska_21/?hl=sk

Snažíme sa priblížiť aj mladšej cieľovej skupine a preto budeme uverejňovať zaujímavé foto z podujatí/akcií/nakrúcaní/koncerov aj na tejto sociálnej sieti. A preto, ak nás ešte na Instagrame nesledujete, hoďte nám follow na @vajnorska_21.

 

Aj my sme sa nepriaznivej situácii v oblasti kultúry museli prispôsobiť. Spustili sme dištančné štúdio

 

Aktuálne prebiehajúca pandémia koronavírusu zasiahla mnoho odvetví. Jedným z prvých a zároveň najviac zasiahnutých bola kultúra. Stredisko kultúry sa muselo zo dňa na deň prispôsobiť nariadeniam vlády a už začiatkom marca uzavrieť svoje brány pre všetkých návštevníkov.

Situácia však nebola ľahká ani pre nás - zamestnancov. Zostali sme bez podujatí, klubových stretnutí a kurzov. Kultúrne stánky na Vajnorskej aj Kramároch zrazu stratili svoj primárny účel. Rozhodli sme sa však, že lepšou voľbou než čakať, bude pokúsiť sa obyvateľov mestskej časti a našich návštevníkov osloviť novou formou – na diaľku.

Vytvorili sme Youtubový kanál, na ktorom môžete už od polovice mája sledovať našu video-tvorbu. Do týchto dní si na našom kanáli môžete pozrieť takmer 30 videí s rôznym tematickým zameraním. Predstavili sme vám v nich dostupné kurzy v DK kramáre, nahrali rozprávky pre deti, videoprednášky o histórii, či priniesli zaujímavé rozhovory vo vlastnej youtubovej relácii. Vo videách sa objavili Bibiana Ondrejková, Eva Černá, spisovateľka Marika Studeničová alebo historik z Univerzity Komenského – Tomáš Černák.

Veríme, že pandémia koronavírusu už čoskoro pominie. Rozhodli sme sa však, že náš youtubový kanál zostane aj po jej skončení plnohodnotným komunikačným prostriedkom s vami – našimi návštevníkmi, cez ktorý vám chceme aj naďalej prinášať záznamy z podujatí, zaujímavé rozhovory či videá približujúce dostupné kurzy. Budeme radi, ak nás podporíte a našu tvorbu na platforme Youtube začnete sledovať. Do vyhľadávača stačí zadať Stredisko kultúry Bratislava – Nové Mesto alebo sledovať našu facebookovú stránku.

 

Stredisko kultúry mesiace fungovalo aj napriek rozsiahlej rekonštrukcii

 

Od našich známych, návštevníkov a obyvateľov v okolí SK Vajnorská, sme počas leta zaznamenávali mnoho otázok ohľadom nášho fungovania v dôsledku naozaj rozsiahlej rekonštrukcie bytového komplexu Vajnorská 21, ktorý je stavebne prepojený so strediskom kultúry.

Pravdou je, že sme si počas posledných mesiacov prešli mnohými závažnými komplikáciami - v dôsledku spomínanej rekonštrukcie, ale aj vrtochmi počasia. Niekoľkokrát sme museli riešiť havarijné situácie v dôsledku vytopenia priestorov, zrušiť, či presúvať plánované podujatia, aby sme zabezpečili bezpečnosť návštevníkov.

SK Vajnorská však fungovala aj napriek rozsiahlej rekonštrukcii. V obmedzených podmienkach sa nám podarilo zorganizovať tradičné májové stretnutie jubilantov v roku 2019 a to bez akýchkoľvek obmedzení pre našich seniorov, pravidelné zasadnutie minuloročného júnového mestského zastupiteľstva si taktiež nemuselo hľadať náhradné priestory. V hlavnej sále sme nad rámec privítali primátora Matúša Valla a občanov, ktorí diskutovali o parkovacej politike. Naši najmenších pred začiatkom prázdnin 2019 uvítal do života náš starosta mestskej časti Rudolf Kusý a v neposlednom rade sa nám počas leta v našich priestoroch ešte podarilo zorganizovať aj náš tradičný celotýždňový detský televízny tábor, do ktorého sa nám minulý rok prihlásila dokonca aj kanadská Slovenska, ktorú absolútne uchvátil. Aby toho nebolo málo, progres v Stredisku kultúry opätovne a výrazne narušila, tak ako kultúrny svet na celom svete, pandémia koronavírusu, ktorá na Slovensku udrela začiatkom marca. Museli sme zrušiť všetky plánované podujatia v Dome kultúry na Kramároch, ale predovšetkým, pozastaviť všetky kurzy, ktoré sa konali nie len v DK Kramáre, ale aj v SK Vajnorská a to aj napriek prebiehajúcej rekonštrukcii. Všetky peniaze za zaplatené kurzy a to až do konca júna, kedy sme mali ich plánované ukončenie, sme účastníkom samozrejme už vrátili.
 

V súčasnosti ešte stále prebieha rekonštrukcia našich administratívnych priestorov a hoci už vyše rok a pol pracujeme v provizórnych podmienkach a bojujeme aj so situáciou ohľadom pandémie, chystáme pre vás od septembra opäť  otváranie mnohých kurzov v dome kultúry na Kramároch a od novembra aj u nás v SK Vajnorská. Budeme radi, ak sa medzitým stanete fanúšikmi nášho nového Youtubového kanála, na ktorý momentálne pravidelne pridávame videoobsah z nášho dištančného štúdia, ktoré sme si vymysleli, zorganizovali a aj technicky zabezpečili sami a to preto, aby sme ani počas koronakrízy s vami, našimi návštevníkmi, nestratili kontakt:

https://www.youtube.com/channel/UCi00p97lVT0L1-EqO_7TYsQ

Budeme radi, ak nám dáte na Youtube odber, budete sledovať množstvo videí, ktoré sa počas mája, júna a aj letných mesiacov budeme snažiť pridávať a samozrejme aj naďalej budete sledovať našu FB stránku a web skvajnorska.sk, kde sa v prípade záujmu vždy dozviete aktuálne informácie.

Nižšie prikladáme niekoľko fotografií prebiehajúcej rekonštrukcie, ktorá, ako dúfame, prinesie želané zvýšenie kvality poskytovaných služieb nielen okoliu Vajnorskej, ale aj nášmu Stredisku kultúry.

 

budova 1

budova 2

budoba 3

budova 4

Rekonšturovaný hlavný vchod do Strediska kultúry:


vchod

Kancelárske priestory prešli zásadnou rekonštrukciou:
 

kance 1

kancle 2

kancle 3

Najväčší zásah však stále čakajú vnútroné priestory hlavného vstupu:


IMG_20200630_145628

 

Náš detský televízny tábor na Vajnorskej má tradíciu, pozrite si fotky z posledných troch ročníkov
 

 Jeho vôbec prvý ročník sa nám podarilo zorganizovať v roku 2014. A už vtedy sa nám vďaka kontaktom s neskutočne milými a ochotnými televíznymi profesionálmi podarilo pre deti vytvoriť nezabudnuteľné spomienky.

Napríklad na nakrúcanie Búrlivého vína, návštevu televízií, či na stretnutia so známymi tvárami - Jurajom Bačom, Romanom Pomajbom, Stefanom Skúrcaným, Marekom Fašiangom a Karin Majtánovou.

Od spomínaného roku 2014 ubehlo už 5 rokov a náš tábor zatiaľ nevynechal ani jeden ročník. Prešli sme snáď všetky komerčné aj nekomerčné televízie, zúčastnili sa živých vysielaní, výroby seriálov, vyskúšali si dabing v dabingových štúdiách, pozreli sa do útrob NR SR, absolvovali niekoľko plavieb po Dunaji, vytvorili množstvo televíznych reportáži a taktiež simulovaných detských "živých" vysielaní u nás v stredisku kultúry na Vajnorskej.

Ale predovšetkým, desiatkam detí z mestskej časti, Bratislavy, ale aj okolia, sme počas uplynulých 5 rokov plnohodnotne vyplnili týždeň ich života minimálne dlhodobými spomienkami, a zážitkami. Mnohých teenagerov sme však inšpirovali a poskytli návod ako sa v budúcnosti venovať práci v mediálnom prostredí. Preto dúfame, že sa s týmto nesmierne milým projektom nerozlúčime ani v najbližších rokoch!
 

Televízny tábor 2019

68348035_2368874646515542_5731345217529839616_n

67409531_2333439216725752_251890958507966464_n

68348035_2368874646515542_5731345217529839616_n

67226928_2333439683392372_5569664506566541312_n


Televízny tábor 2018

1965

1972

1976

2006


Televízny tábor 2017

1151

919

927

955

1117