EduFÓRum RomanUM - Smie to tak byť

Štartujeme živé, diskusné, vzdelávacie, terapeutické, transformačné, veselé i vážne, interaktívne EDUFÓRUM ROMANUM – Smie to tak byť ...

EduFÓRum RomanUM - Smie to tak byť
VSTUPENKY DOSTUPNÉ V SIETI TICKETPORTAL

Štartujeme živé, diskusné, vzdelávacie, terapeutické, transformačné, veselé i vážne, interaktívne EDUFÓRUM ROMANUM – Smie to tak byť ...
• Otvorený kruh ľudí plný inšpirácií, vízií a príbehov
• Slobodná pôda pre nové zmysluplné vzdelávanie
• Priestor pre spoločný rast, kde je možné vidieť veci inak
Diskutujeme o školstve, o vzdelávaní, o deťoch, rodičoch a učiteľoch, o výchove, o hodnotách i vzťahoch, o poznaní ...
Hlavné témy prvého EduFÓRa:
Prečo nás vzdelanie/vzdelávanie nerobí šťastnými? Aké vzdelávanie je cestou/riešením k ozdraveniu spoločnosti?

EduFÓRom sprevádzajú:
ROMAN POMAJBO- moderátor, herec, rodič a "minister humoru a improvizácie"
„Deti sú budúcnosť. Ako sa budú vzdelávať, taká bude budúcnosť. A to ma veľmi zaujíma," vyriekol známy slovenský herec, humorista a moderátor Roman Pomajbo, ktorý z pozície rodiča chce nájsť svojim štyrom deťom pestrú ponuku rôznych možností pre ich osobný rozvoj a naplňujúce vzdelávanie. No a práve EduFÓRum RomanUM dáva k tomu ideálnu príležitosť. Roman vyštudoval hudobno-dramatický odbor na Štátnom konzervatóriu v Brne a herectvo na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Je to majster v rozosmievaní ľudí a v skrášlení každodenných trápení. Poznáme ho z televíznej obrazovky, z plátna kín, či z divadelných pódií, najmä však z celosvetovo populárnej one man show Ocko. V súčasnosti pôsobí v rôznych bratislavských divadlách, ako je La komika či Novomestské divadlo. Spolu s ďalšími hercami založil Divadlo Part of Art, kde improvizuje, spieva, stvárňuje nie jednu, ale rovno viacero postáv. Roman nebude na EduFÓRe iba v role moderátora, ale bude aj rodičom, študentom a zároveň učiteľom. Niečomu nás naučí a hlavne ukáže, aké dôležité je vedieť improvizovať. Ako sám hovorí: „Najlepšia improvizácia je tá pripravená!“.
& PETER ŽIVÝ -sprievodca celostným vzdelávaním, rodič a "minister života v hravosti"
„V novej škole nejde hlavne o učivo, ide skôr o stretnutia, kontakt a vzájomnú výmenu,“ tvrdí Peter Živý, ktorý sa už vyše 20 rokov venuje štúdiu alternatívnych foriem pedagogiky. Peter je sprievodcom celostným vzdelávaním a osobným rozvojom ako detí tak aj dospelých. Jednou z jeho hlavných oblastí záujmu je humanisticko-holistická pedagogika, ktorá pestuje a chráni v dieťati jeho sebaspojenie, rozvíja jeho vnútorný potenciál, buduje v ňom skutočný záujem o okolitý svet. Peter je autorom živých – intuitívnych hier a interaktívnych workshopov so zameraním na pozornosť, ktorú vníma ako základ pre naplnený život. Jeho zážitkové stretnutia spájajú naše myslenie, cítenie i telo v jeden živý celok. Preto nebuďte prekvapení, keď budeme spolu skákať, behať, tlieskať, dupať, improvizovať, ale hlavne cvičiť našu pozornosť v mnohých formách, prepájať mozgové hemisféry a vytvárať nové synapsy. „V atmosfére radosti, prítomnosti, sústredenosti a bezpečia môže naše vnútorné dieťa znovu nájsť spojenie s naším vedomím. Toto obnovené spojenie je veľkou posilou pre našu tvorivosť, osobný i pracovný život.“
Hostia prizvaní do diskusie:
VLADIMÍR SYNEK - zakladateľ Ministerstva šťastia, kouč a poradca, realizátor jedinečných výskumov aj zo sveta vzdelávania, nositeľ ocenenia Prominent ekonomiky SR a autor projektu Štátna identita SR
DANIELA ČORBOVÁ - riaditeľka neziskovej organizácie Lipana, ktorá koordinuje projekt Deti nepočkajú! Venuje sa najmä oblasti školského práva a právnemu poradenstvu pre inovatívne školy a iniciatívy za zriadenie inovatívnych škôl na Slovensku
ANTON ADAMČÍK - pedagóg, mentor, vizionár, spoluzakladateľ diskusnej skupiny Tvoríme nové školstvo, spoluautor EDUvolúcie (projekt vzniku paralelného vzdelávacieho systému) a autor vízie Slobodný vzdelávací trh
Hudobný hosť:
PETER BAŽÍK - multi-inštrumentalista, spevák, skladateľ, textár, producent, víťaz X-Factor,finalista Slovensko hľadá SuperStar
Stála zostava:
KATARÍNA PUTIRKOVÁ
„Ministerka smiechu a rešpektu“, rodič, liečebná pedagogička a terapeutka, sprievodkyňa v komunitnom vzdelávacom prostredí, spoluzakladateľka diskusnej skupiny Tvoríme nové školstvo
ŠARLOTKA
"Ministerka krásy a kreativity", zástupca detí a mládeže, študentka v komunitnom vzdelávacom prostredí, herečka, dabérka, tanečnica
MAREK MENSÁK
„Minister komunikácie“, rodič, iniciátor zmeny, spoluzakladateľ Akadémie životného štýlu a diskusnej skupiny Tvoríme nové školstvo, social manager, enviromentalista, organizátor podujatí zameraných na osobný rozvoj
LUCIA MENSÁK "FITMAMA"
„Ministerka pravdy“, rodič, pohybový terapeut a fyzio-tréner pre ženy, sprievodkyňa prirodzeným pôrodom a výchovou, spoluzakladateľka Lifestyle Academy a diskusnej skupiny Tvoríme nové školstvo
MILAN SURGOŠ
Sprievodca na ceste k celistvosti a pravde, ktorý prepája princípy intuitívnej a iniciačnej pedagogiky. Lektor interaktívnych hier, tancov a bojových cvičení pre rozvoj psychickej pružnosti a stability. Zakladateľ a tvorca komunity Ekoosady Život v Hráji.
ERIKA SÝKOROVÁ
„Ministerka zdravia“, rodič, pedagogička a profesionálka v odbore biológia-chémia na úrovni SŠ. Zameriava sa na pohyb, umenie a sebarozvoj, prepájanie klasickej a alternatívnej medicíny. Venuje sa podpore zdravých vzťahov a sexuálnemu zdraviu.
IVAN SLEZÁK
„Minister umeleckej tvorivosti“, rodič, ktorý v sebe objavil dar sprostredkovávať tvorivosť deťom a vytvoril projekt TVORCÍTENE. Svoje poznanie a cit pre tvorbu odovzdáva deťom v škôlkach, školách alebo aj v kluboch domáceho vzdelávania.
LUCIA MESÁROŠOVÁ
„Ministerka experimentov“, nedočkavý rodič so systémovým prístupom k životu, asistentka sociálnej práce a sociálny koordinátor
JÁN PAPUGA
„Minister slovenčiny a vzdelávania“, pedagóg, rodič, aktivista, bývalý riaditeľ ZŠ, zástanca klasických „kamenných“ škôl, spisovateľ.
ALENA SZŐKÖLOVÁ
„Ministerka slobody“, pedagogička, rodič, sprievodkyňa detí na domácom vzdelávaní s uplatňovaním Montessori metódy, absolventka kurzu (R+R) – Rešpektovať a byť rešpektovaný
VLASTIMIL ŠVEC
Rodič, autor viacerých kníh, venuje sa predovšetkým socio-ekonomickým témam a zaujíma sa o spoločenské dianie a ekonomické náväznosti, lektor Univerzity vedomého života
LENKA SAPÁROVÁ
„Ministerka zvedavosti“ a celoživotná študentka sebapoznávania a poznávania všetkého čo príde do cesty, masíruje ľuďom hlavy zvonka aj zvnútra (obrazne aj doslova) a o výsledkoch svojho poznávania satiricky píše na atelierresume.eu – Jak ostať pri rozume.
AJKA LIPTAJOVÁ
„Ministerka spomienok a snívania“, rodič, aktívny pozorovateľ zmien, podporovateľka slobodného vzdelávania, priateľka a spoluprekladateľka EDUvolúcie
a kľudne aj ty ????

EduFÓRum RomanUM je veselo vážne ponorenie sa do sveta pedagogiky a spoločné hľadanie mnohých nových a zdravých podôb vzdelávania. Aby sme dokázali ozdraviť náš spoločný vonkajší svet na politickej, ekonomickej a spoločenskej úrovni, tak najprv je potrebné ozdraviť a zmeniť náš svet zvnútra na úrovni tela, myslenia, duše a kultúry.
Pozývame vás na živé, jedinečné, originálne, apolitické fórum, kde sa môže nový svet otvárať slobodne a kde sa rôzne prúdy môžu spojiť na jednej kultúrnej pôde. Ide o slobodný a tvorivý priestor zrodzovania nových impulzov, myšlienok, vízií a nápadov, kde to smie mať každý inak. Dovoľme si, aby sme to mohli mať inak a aby to mohli mať po svojom aj iní.
Nielen hlavou sa deje vzdelávanie, ale najmä kultúrou, ktorá súvisí s prežívaním a cítením. Každý z nás to cíti inak, preto dajme pedagogike nový rozmer, nech je postavená na uvoľnenom a zároveň aktívnom prežívaní ŽIVOTA. Dôležité je, ak to cítiš podobne, aby si mohol/a byť pri tom a aby si bol/a aj ty toho súčasťou.
VÍTANÉ SÚ AJ DETI, ŽIACI A ŠTUDENTI!
Vstupné:
dospelý: 15 €, študent: 5 €
(v cene vstupenky minerálka LUCKA a žreb o atraktívne ceny), deti do 15 rokov majú vstup bezplatný.
MOŽNÉ SKUPINOVÉ ZĽAVY!
VSTUPNÉ NECH NIE SÚ PREKÁŽKOU! AK BY NÁHODOU BOLO, KĽUDNE SA NÁM OZVITE, ABY SME NAŠLI SPOLU RIEŠENIE ????.
V CENE VSTUPENKY PRAMENITÁ VODA LUCKA A ŽREB O ZAUJÍMAVÉ CENY!

VSTUPENKY DOSTUPNÉ V SIETI TICKETPORTAL

Prečítajte si