Ďakujeme - nadácia SPP

Ďakujeme - nadácia SPP
Ďakujeme - nadácia SPP
 
Po úspešnom čerpaní grantu na modernizáciu učebne s ktorým Stredisko kultúry uspelo v rámci bratislavského samosprávneho kraja sa nám podarilo ešte v priebehu letných mesiacov získať ďalšie finančné prostriedky.
Nadácia SPP v rámci programu podpory partnerstiev podporila projekt dištančného vzdelávania sumou 2000€. Finančné prostriedky sme v niekoľkých posledných týždňoch využili na nákup nového video a audio vybavenia, keďže sme dištančné štúdio do týchto chvíľ prevádzkovali len so zapožičanou technikou.
Vďaka podpore grantu nadácie SPP preto môžeme divákom na našom novom Youtubovom kanáli prinášať podstatne kvalitnejší videoobsah a pokračovať s produkovaním videoprednášok, rozhovorov, či predstavovaním dostupných kurzov. Pribudnúť by taktiež mali aj zostrihy či záznamy organizovaných podujatí, ktoré si naši návštevníci po novom budú môcť pozrieť aj z pohodlia svojho domova.
touto cestou veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu!

Prečítajte si