Tanečné Kultúrne Leto - Čaj o piatej

Tanečné kultúrne leto - tradičné, a predsa vždy nové tanečné programy.
Hrá skupina HS ŠUBINOVCI
Vstupné: 4€

Tanečné Kultúrne Leto - Čaj o piatej
Tanečné kultúrne leto - tradičné, a predsa vždy nové tanečné programy. 
Hrá skupina HS ŠUBINOVCI
Vstupné: 4€
Kategórie: Hudba a tanec

Prečítajte si