Stredisko kultúry Bratislava - Nové Mesto

Sobota
29.09.2018

Výmenné stretnutia zberateľov 2018 - elektro, domáce, rybárske, foto potreby, hudobné nástroje, železničné, automobilové a letecké modely

Sobota
22.09.2018

Výmenné stretnutie zberateľov 2018 - mince, pohľadnice, bankovky, odznaky, vyznamenania, telefónne karty, etikety, vreckové kalendáre, pivné tácky, filatélia, plagáty, knihy, gramoplatne

Sobota
30.06.2018

Výtvarný kurz pre deti a mládež pod vedením akademickej maliarky Daniely Zacharovej - zápis do kurzu bude prebiehať v septembri 2018

Sobota
30.06.2018

VÝTVARNÉ ŠTÚDIO PRE DOSPELÝCH - tvorivý výtvarný kurz pod vedením akademickej sochárky Magdy Burmekovej - zápis do kurzu bude prebiehať v septembri 2018

Sobota
30.06.2018

TVORIVÝ KURZ: Keramika pre dospelých - práca s hlinou, glazúry, vypaľovacia pec - zápis do kurzu bude prebiehať v septembri 2018

Sobota
30.06.2018

TVORIVÝ KURZ: Šijeme s Burdou - strihy, šitie, módna tvorba - zápis do kurzu bude prebiehať v septembri 2018

Sobota
20.10.2018

Výmenné stretnutia zberateľov 2018 - exkluzívna medzinárodná výstava minerálov, skamenelín a drahých kameňov