Kontakty

Kontakty - Stredisko kultúry Vajnorská/Dom kultúry Kramáre

 

Stredisko kultúry Vajnorská

tel.: +421 2 44 37 37 60

e-mail: info@skvajnorska.sk

Dom kultúry Kramáre

tel.: +421 2 54 771 148

tel.: +421 903 744 599

e-mail: manager@skvajnorska.sk

Mgr. Mária Priečinská


riaditeľka poverená vedením

tel.: +421 2 44 37 37 60

e-mail: riaditelka@skvajnorska.sk

Mgr. Jana Prelovská

zástupkyňa riaditeľky, ekonómka

tel.: +421 903 646 018

e-mail: ekonom@skvajnorska.sk

                
Eva Tešlárová

asistentka, archivárka

tel.: +421 2 44 37 37 60

e-mail: info@skvajnorska.sk
 

Bc. Jasmina Nasariková

dramaturgička, programová manažérka

tel.: +421 911 449 688

e-mail:
manager@skvajnorska.sk

akad. arch. Róbert Němeček

vedúci prevádzky

tel.: +421 905 340 538


e-mail: prevadza@skvajnorska.sk


Mgr. Branislav Oprala

PR & social media manažér

tel.: +421 915 178 474

e-mail: pr@skvajnorska.sk

Alena Štokingerová

grafička - grafické návrhy

tel.: + 421 2 44 37 25 12

e-mail: reklama@skvajnorska.sk

akad. soch. Magdaléna Burmeková

výtvarníčka, scénografka - výroba transparentov, výroba scény

tel.: +421 2 44 37 25 12

e-mail: propagacia@skvajnorska.sk