Kontakty

 

Mgr. Mária Priečinská

riaditeľka poverená vedením

tel.: +421 2 44 37 37 60

e-mail: kultura@skvajnorska.sk


Eva Tešlárová

sekretariát riaditeľky

tel.: +421 2 44 37 37 60

e-mail: info@skvajnorska.sk

 

Mgr. Monika Luknárová

zástupkyňa riaditeľky

manažér a dramaturg

mobil: 0911 449 688

e-mail: monika.luknarova@skvajnorska.sk

 

Mgr. Ľubica Haliaková

manažér a dramaturg

mobil: 0903 929 244

e-mail: haliakova@skvajnorska.sk

 

Oddelenie propagácie, reklamy a tlače

tel.: + 421 2 44 37 25 12

e-mail: reklama@skvajnorska.sk

 

Oddelenie prevádzky

tel.: +421 2 44 37 25 67

 

Pokladňa

tel.: +421 2 44 37 37 63

 

Viera Janáčová

vedúca DK Kramáre

tel.: +421 2 54 77 11 48

mobil: 0903 744 599

e-mail: dkkramare@chello.sk